kinderen sport
Door de Corona situatie vinden wij het niet verantwoord de cursussen en workshops door te laten gaan.
Maar uitstel is geen afstel. Begin 2021 bekijken wij de situatie opnieuw. Hopelijk kan dan alsnog alles doorgaan. Ondertussen denken we wel na over alternatieven.
We zullen iedereen dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Zit je met brandende vragen waarop je in de cursus een antwoord hoopte te krijgen? Neem gerust contact met ons op.

REFERENTIES

Tweejarige inhoudelijke opleiding intern begeleider Esther de Wekker | Intern begeleider
Marimba, Spijkenisse

En….wat vindt de leerling er zelf nu van?

Doelgericht werken is alleen mogelijk als je weet wat er in het kind om gaat!

Inleiding
De gegevens uit het sociaal-emotioneel volgsysteem dat op scholen wordt gebruikt, zouden de basis moeten kunnen zijn voor gesprekken met leerlingen over hun welbevinden op school. In de praktijk valt dat vaak tegen. De leerkracht wordt overspoeld met een heleboel gegevens en getallen maar waar ligt dan precies het aanknopingspunt voor gesprekken? Dat zou toch de bedoeling moeten zijn van een sociaal-emotioneel volgsysteem.

Het invullen van vragenlijsten op sociaal-emotioneel gebied door leerkrachten gebeurt op de meeste scholen al. Maar klopt het beeld dat de leerkracht daaruit afleidt wel met hoe de leerling het zelf ervaart op school? Ziet hij misschien belangrijke signalen over het hoofd? Er is maar één manier om daar achter te komen: een goed gesprek met de leerling. Maar hoe vindt hij het goede aanknopingspunt voor dat gesprek? Alleen de uitkomsten van het sociaal-emotioneel volgsysteem zijn niet voldoende. Hoe is het eigenlijk met het welbevinden van de leerling zelf? Om dat goed in kaart te brengen is het invullen van een vragenlijst door de leerlingen zelf van groot belang. Dan kan de leerkracht een vergelijking maken van zijn bevindingen en die van de leerling. Die uitkomsten zijn dan een goede basis om in gesprek te komen met die leerling.

Lees het hele artikel (Word-document)
Bijlage leerlinglijst Lilian (Word-document)