kinderen sport
Jaarthema 2017-2018:
Het kind weer centraal!
Nieuwe aanbod binnenkort op deze site.

een observatie is niet hetzelfde als een test!

Gelukkig zijn er veel tevreden gebruikers van BOSOS en BOSOS2tot4. Wij krijgen veel positieve feedback. Het is even wennen maar dan zijn de programma's praktisch in het gebruik en de observaties zijn niet moeilijk af te nemen. De ...

Fijne motoriek bij hoogbegaafde kleuters

Hoogbegaafde kleuters hebben nogal eens een hekel aan tekenen, kleuren en andere fijne motorische activiteiten. Oorzaak? Zij zijn veel meer gericht op informatie. Voor de leerkracht in groep 1 en 2 is het dus zaak die activiteiten ...

Passend onderwijs en opbrengstgericht werken

Er lijkt sprake te zijn van een schijnbare tegenstelling tussen passend onderwijs en opbrengst-gericht werken. Aan de ene kant is het wenselijk dat leerlingen met uiteenlopende problematiek een goede plek krijgen op de school in de buurt. ...